1401/07/25

اینفاکول infacul طریقه مصرف؟ اصالت کالا؟

این ترکیب یک ماده ضد نفخ است به این معنی که  در رفع هوا یا اکسیژن به دام افتاده داخل شکم کمک می کند.  اینفاکول به نوزادان برای تسکین […]